مرور رده

شکم

مزایای تمرین دادن عضلات مرکز بدن(بخش اول)

مزایای تمرین دادن عضلات مرکزی برای کل بدن تمرین استحکام مرکز بدن، با آماده سازی عضلات شکمی مترادف شده است. از نظر استحکام مرکز بدن، عضلات شکمی کار زیادی انجام نمی‌دهند. بدون قدرت کافی و آماده سازی تمام عضلات مرکز بدن، آسیب دیدگی، درد و تیر…

آموزش حرکات بدنسازی: دراز نشست روی میز شیبدار

نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شکم تجهیزات مورد نیاز: فقط بدن مکانیزم: ایزولیت سطح: متوسط نوع نیرو: کشیدنی پاهای خود را در انتهای میز شیبدار قفل کرده و روی آن دراز بکشید. دست ها را در کنار سر قرار داده و آرنج ها را به حالت باز نگه…

آموزش حرکات بدنسازی: شکم چرخش هالتر

نوع حرکت: استقامتی عضله اصلی هدف: شکم تجهیزات مورد نیاز: هالتر مکانیزم: ترکیبی سطح: متوسط نوع نیرو: کشیدنی در حالی که وزنه های ۲٫۵ یا ۵ کیلوگرمی روی میله هالتر هستند، آن را در دست گرفته و به حالت شنا دراز بکشید. این نقطه شروع حرکت خواهد…